Medicinska edukacija

Odbor za medicinsku edukaciju (eng. Standing Committee on Medical Education – SCOME) je CroMSIC-ov odbor čije je ciljano područje rada edukacija studenata medicinskih fakulteta. Naglasak se stavlja na unaprijeđenje znanja i vještina koje su nedovoljno obrađene na obaveznoj nastavi tijekom školovanja studenata. Iskustva naših starijih kolega pokazala su da diploma doktora medicine donosi sa sobom i veliku odgovornost i znanje. Ipak, to je znanje uglavnom teoretsko pa je zadatak odbora za medicinsku edukaciju pomoći studentima medicine da usavrše svoje praktično znanje i timski rad.

Kako? Kroz mnoge radionice, praktičnu nastavu te javne tribine i rad u grupama.

Zašto? Želimo da budući doktori, jednom  kad krenu u svijet s diplomom u ruci, također u džepu nose određenu sigurnost u sebe i svoje sposobnosti.

Kroz godine rada ovog odbora u svim CroMSIC podružnicama, postavili smo čvrst cilj da uz pomoć vrhunskih stručnjaka educiramo što veći broj studenata u stjecanju vještina zbrinjavanja akutnih i kroničnih rana, kirurškog šivanja, pružanja prve pomoći (StEPP), reanimacije i rješavanja trauma.

Ipak, kako se ne bi posvetili samo kirurškim i hitnim granama medicine, SCOME odbor trudi se “zagrebati” malo dublje ispod površine suhoparnih udžbenika koji su obavezna i nužna literatura pa se teme iz širokog područja medicine obrađuju kroz zanimljive filmove i javne tribine uz vodstvo i sudjelovanje mnogobrojnih stručnjaka i naravno studenata (CroMSIC Filmske večeri).

Na globalnoj razini odbor za medicinsku edukaciju postiže izvrsnu suradnju sa drugim SCOME odborima u Europi i svijetu kroz stručne rasprave o implementaciji bolognskog sustava, mogućnostima zapošljavanja u inozemstvu, problemima specijalizacije  te organizacijom međunarodne ljetne škole pod imenom „Summer school of diving and diving medicine“. Ovom se ljetnom školom otvaraju vrata našim studentima da steknu znanja iz područja sportske medicine, medicine ronjenja i prehrane sportaša te da kroz rad u grupama i praktičnu nastavu vježbaju svoj timski duh i steknu mnoge prijatelje iz cijelog svijeta!

Samo na ovaj način, poticanjem dodatne aktivnosti i praktične edukacije studenata, proširit ćemo horizonte, znanje i stavove budućih medicinskih djelatnika. Radimo u malim koracima, ali vizija koja nas vodi je plemenita, a konačni rezultat zaista značajan i zato smo ponosni na sve što smo napravili do sada.

css.php