Javno zdravstvo

Javno zdravstvo se bavi svim opasnim utjecajima na opće zdravlje zajednice na temelju zdravstvenih analiza stanovništva. Odbor za javno zdravstvo (eng. Standing Committee on Public Health – SCOPH) dio je IFMSA koji prvenstveno ima za cilj podizanje svijesti među studentima medicine, zdravstvenim djelatnicima i cijelom društvu na javno zdravstvene probleme u svijetu, kroz razne lokalne projekte, kao i međunarodne ekspedicije. SCOPH naglašava važnost obrazovanja i usavršavanja studenata medicine koji igraju svoje uloge u poboljšanju javnog zdravlja i promicanje zdravog načina života za širu javnost.

SCOPH Hrvatska je regionalni ogranak SCOPH IFMSA i kao takav nastoji surađivati sa IFMSA kako bi imao bolji utjecaj na lokalnoj i na svjetskoj razini. Glavni cilj SCOPH Hrvatska je podizanje svijesti o javno zdravstvenim problemima kako bismo omogućili zdraviju budućnost. U pripremi je nacionalni projekt koji će obuhvatiti veliki problem i Hrvatske i svijeta, a to je hipertenzija. Hipertenzija je jedna od najčešćih bolesti osoba starije dobi koja djeluje na mnoge organske sustave pa smo zbog toga odlučili da je podizanje svijesti o ovome javnozdravstvenome problemu vrlo bitno. Studenti medicine svih godina sudjeluju na projektima koji se održavaju u pojedinim lokalnim centrima. SCOPH odbor se bavi svakodnevnim problemima, pa je zbog toga posebno zanimljiv studentima medicine.

Kroz pojedine projekte studenti postaju i sami svjesni pojedinih javnozdravstvenih problema društva te ih pokušavaju prenijeti široj društvenoj zajednici. Unutar odbora postoji nekoliko projekata:

  • mRAK kampanja je projekt koji se provodi u suradnji sa SCORA odborom. Cilj projekta je primarna prevencija šest karcinoma – testisa i prostate u muškaraca, dojke i cerviksa u žena te debelog crijeva i pluća. Projekt ima potporu Ministarstva zdravlja i provodi se uz veliku podršku udruge Za novi dan. U projektu sudjeluje 110 studenata medicine sa svih medicinskih fakulteta u Hrvatskoj.
  • Ruralno zdravlje je projekt koji provode studenti medicine u Zagrebu i u kojem sudjeluje 40 studenata. Studenti odlaze u ruralne dijelove gdje se smatra da je zdravstvena zaštita udaljenija i zbog toga i neučinkovitija nego u urbanijim dijelovima Republike Hrvatske i zbog toga se stanovnici smatraju izloženijim većem postotku bolesti. Studenti također mjere krvni tlak, glukozu u krvi i 24-satni urin.
  • Hipertenzija je projekt koji se neovisno provodi u svim podružnicama. U gradovima studenti dijele letke i na građane prenose znanja o štetnosti visokog krvnog tlaka te načinima prevencije te bolesti. Tijekom akcije se također vrši i mjerenje krvnog tlaka na gradskim trgovima. U projektu sudjeluje 60-ak studenata medicine.
  • Svjetski dan rijetkih bolesti je kampanja koja se provodi u zagrebačkoj podružnici s ciljem osvještavanja ljudi kako i rijetke bolesti zahtijevaju jednaki pristup i jednaka sredstva kao i ostale, učestalije bolesti.
css.php