CroMSIC

CroMSIC – Croatian Medical Students’ International Committee je nevladina i neprofitna udruga studenata medicine u Republici Hrvatskoj. Od 1992. godine je jedna od 84 punoprave članice IFMSA – Međunarodne federacije udruga studenata medicine koja broji preko milijun članova širom svijeta. Misija naše udruge je međunarodna suradnja studenata medicine, razvoj i poboljšanje medicinske edukacije studenata medicine, razvoj svijesti pojedinca o odgovornosti za vlastito zdravlje, promicanje zdravlja i zdravstvenog obrazovanja pučanstva s posebnim naglaskom na mlade.

Ciljevi udruge su:
promicanje humanih ideja, etičkih načela i ljudskih prava, te doprinos obrazovanju studenata medicine;
populariziranje svih oblika zdravstvenog odgoja i obrazovanja šire populacije;
dodatna edukacija studenata medicine kroz međunarodnu razmjenu studenata medicine, te
obavljanje ostalih dopuštenih djelatnosti potrebnih za ostvarenje ciljeva Udruge, u prvom redu iz oblasti zdravstvene zaštite ljudi.

U svrhu lakšeg rada, Udruga je podjeljena u 6 odbora, gdje svaki od njih ima određeni cilj kojeg studenti nastoje ostvariti svojim radom, a sa zajedničkim ciljem više razine zdravstvene zaštite ljudi. Učenje i stjecanje kvalitativnih i kvantitativnih spoznaja u okviru kontinuiranog i permanentnog obrazovanja je vrlo bitno u svim oblastima, a posebno je bitno u oblasti medicine, jer ono stvara osnovu za zdravog pojedinca i društvenu zajednicu koja će donijeti napredak i pojedincu i društvu u cjelini. A jako je bitno, u suštini i najvažnije, da nam ono što učimo volimo čini i veliko zadovoljstvo i izazov, a sve sa ciljem pomoći pojedincu i društvenoj zajednici u cjelini. U skladu s tim je i djelovanje i rad navedenih Odbora CroMSIC-a. On je vidljiv iz navedenog, u prevenciji i edukaciji pučanstva i studenata medicine o javno-zdravstvenoj problematici koja uveliko doprinosi unapređenju zdravlja, a time i zdravog društva u cjelini. Ostvarujemo i odličnu suradnju sa institucijama izvan medicinskih fakulteta te zdravstva u cjelini, gradovima, institucijama ustanovama, organizacijama, raznim udrugama i društvima na razini države, kao i na lokalnim razinama.

Iako je rad CroMSIC-a podijeljen u šest odbora, svi se oni međusobno isprepliću, tako da svi studenti dolaze do potrebnih znanja i iskustava u struci, organizaciji, korespodenciji i stvaranju kvalitetnih međuljudskih odnosa, što je dobra i kvalitetna podloga za budući rad u našoj, medicinskoj, profesiji. Istina, rad u CroMSIC-u zahtijeva bitna odricanja, kada je riječ o slobodnom vremenu i stresnim situacijama, no sve se isplati i oplemeni nas kad se u praksi potvrdi naš rad i naše spoznaje. Zato je volja i želja studenata medicine koji su uključeni u CroMSIC što više se educirati i u zemlji i u inozemstvu i ta znanja prenositi društvenoj zajednici od jedinica lokalne samouprave do državne razine, pa i u inozemstvu. To daje poticaj za daljnje izazove. Iz tih razloga vidici i dosezi članova CroMSIC-a se obogaćuju, kroz razmjenu iskustava i spoznaja, dva puta godišnje na General Assembly – Međunarodnoj godišnjoj skupštini IFMSA, u jednoj od 105 zemalja članica s preko 1 milijun članova.

css.php