Njemačka 2015. vol.2

Iskustvo sa studentske razmjene u Njemačkoj – 2015. vol.2

Na znanstvenoj razmjeni bila sam u Göttingenu, u Njemačkoj, u laboratoriju Instituta za Neuroanatomiju u rujnu 2015. Göttingen je sveučilišni grad u samom središtu Njemačke. Relativno je malen, internacionalan, a zbog sveučilišta ima mnogo mladih stanovnika.

U laboratoriju sam imala priliku vidjeti neke od najmodernijih tehnika koje se danas koriste u neuroznanosti poput stereotaktične operacije, korištenja virusa za mapiranje sinaptičkih veza, optogenetičke eksperimente, i sama isprobati jednostavnije tehnike poput imunohistokemijskog bojenja, PCR-a, Western blota, patch clam metode, korištenja vibracijskog mikrotoma, apotoma i brojnih drugih. U Njemačkoj je rad u laboratoriju uobičajen dio studija (posebno kada je riječ o studijima molekularne biologije, genetike i sl.)  i podupire se studente da sami iskušaju što više mogućih tehnika. U Institutu za neuroanatomiju trenutno djeluju 3 odvojene  grupe, a najviše se bave karakterizacijom posebnog dijela somatosenzornog korteksa miša (“Barrel cortex”).

Provela sam tjedan u svakoj od grupa, gdje sam dobila detaljno objašnjenje od mentora o cilju istraživanja njihove grupe, literaturu, i objašnjenja metoda koje koriste. U svakoj od grupa sam nakon toga provodila vrijeme ili s tehničarkom grupe ili s studentima koji s njima surađuju s kojima sam učila neku od metoda, a u vremenu između eksprimenta imala sam priliku ili ih bolje upoznati ili pitati pitanja o literaturi i istraživanju koje rade ili promatrati kompliciranije procedure.

Imala sam priliku upoznati više studenata medicine koji ondje rade dipomski rad ili su na redovitoj praksi i nekoliko studenata posljediplomskog studija iz neuroznanosti. Sudjelovala sam i na njihovim redovitim sastancima u sklopu kojih svakog tjedna imaju prezentacije napretka u individualnim projektima, tako da sam imala priliku upoznati rad gotovo svih studenata i znanstvenika u laboratoriju. Radna atmosfera u laboratoriju bila je iznimno opuštena, uobičajeno radno vrijeme je od 9.30 (a kraja radnog vremena zapravo i nema – koliko god vremena je potrebno za dovršavanje eksprimenta, toliko su spremni ostati na poslu). Svi su bili vrlo spremni odgovoriti na moja pitanja i prijateljski raspoloženi. Budući da u laboratoriju ima nekoliko stranih studenata, bilo je posve uobičajno pričati na engleskom.

Na IFMSA razmjeni u Göttingenu su osim mene bili još i Cristina, iz Španjolske i Barkai, iz Izraela koji su bili na profesionalnim razmjenama iz opće kirurgije i neurokirurgije. Skupa smo putovali u Kassel, Hamburg, Bremen, Hannover, Berlin i München. Naše kontakt osobe nas nisu mogle bolje ugostiti i više se sprijateljiti s nama nego što jesu. Uživali smo skupa u druženjima, planinarenju, filmskoj večeri, pripremanju tradicionalne hrane i putovanju po Njemačkoj. 

 

Kaja GrgićMedicinski fakultet Osijek

Ostavite komentar

Vaše ime: (required)

e-mail: (required)

Poruka: (obavezno)

Pošalji komentar
css.php