Podružnice

CroMSIC je udruga koja okuplja studente svih medicinskih fakulteta u Hrvatskoj. Suradnja među studentima medicine na različitim fakultetima razvija se preko projekata koji se održavaju na nacionalnoj razini, dok su s druge strane neki projekti vezani za određenu podružnicu i lokalnog su karaktera. S obzirom da je Hrvatska zemlja različitosti, kako geografije, tako i ljudi, svaka podružnica ima svoj specifičan karakter.

Četiri podružnice koje djeluju u sklopu četiri medicinska fakulteta u Hrvatskoj nalaze se u Zagrebu, Rijeci, Splitu i Osijeku.

 • ZagrebZagreb
  Zagreb
 • RijekaRijeka
  Rijeka
 • SplitSplit
  Split
 • OsijekOsijek
  Osijek

Medicinski fakultet u Zagrebu

Na Zagrebačkom brdu Šalata, blizu centru, ali taman iznad gradske buke, 1917. g. osnovan je Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Danas je ovdje najveći medicinski fakultet u Hrvatskoj koji pohađa više od 1800 studenata medicine.

Studiranje se sastoji od predkliničkog dijela, koji je vezan za Šalatu, javnozdravstvenog koji se odvija u školi narodnog zdravlja A. Štampar te klinike, koja se bazira na praktičnom radu i učenju u bolnicama i bliže pacijentima. Tako su nastavne baze brojne, uključuju KBC Zagreb, KB Dubravu, KB Sestre Milosrdnice, KB Sveti duh, brojne specijalizirane ustanove i ambulante.

Osim samog učenja, za vrijeme studija koji traje šest godina, studenti se mogu baviti brojnim aktivnostima koje su vezane za medicinu. S jedne strane postoje razne sekcije koje omogućuju ciljano usavršavanje u određenom području, a s druge različite udruge preko kojih svatko može djelovati na zajednicu, okušati se u novinarstvu, organizirati kongrese, uključiti se u akcije u Europi i svijetu te sudjelovati u studentskim razmjenama. Nadalje, studenti se često uključuju u znanstvene radove i tako već prije nego što postanu doktori uplove u znanstvene vode.

Kada se sve to zbroji, studij medicine u Zagrebu vrlo je dinamičan i zanimljiv pothvat. Iako je većini učenje na prvom mjestu, nikako ne nedostaje druženja i zabave. Medicina je, ipak, više od samog studiranja.

www.mef.unizg.hr

Medicinski fakultet u Rijeci

Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci je osnovan 1955. godine, te je najstarija škola riječkog sveučilišta. Nalazi se u samom centru grada, u zgradi koju su još početkom 20. stoljeća sagradili braća Antonio i Constantino Branchetta.

Na Medicinskom fakultetu u Rijeci organizirana su četiri sveučilišna studija. Uz studij medicine, to su studij stomatologije, studij sanitarnog inženjerstva i studij organizacije, planiranja i upravljanja u zdravstvu, prvi ovakve vrste u Hrvatskoj. Također tu se odvija i pet stručnih studija. To su studij sestrinstva, studij fizioterapije, studij medicinsko- laboratorijske dijagnostike, studij medicinske radiologije i studij primaljstva.

Studenti ovog fakulteta mogu se uključiti u rad jedne od triju udruga. Uz Croatian Medical Student’s International Committee (CroMSIC), na Fakultetu djeluju i European Medical Students’ Association Croatia (EMSA) Rijeka te FOSS MedRi.

www.medri.uniri.hr

Medicinski fakultet u Splitu

Medicinski fakultet Sveučilišta u Splitu osnovan je 26. ožujka 1997. godine odlukom Upravnoga vijeća Sveučilišta u Splitu. Tom osamostaljenju 1997. godine prethodilo je 5 bezuspješnih pokušaja da se u Splitu uspostavi medicinski fakultet. Fakultet je smješten na južnoj strani grada Splita pri lokalitetu Križine u samoj blizini KBC-a Križine (bivše vojne bolnice). Kompleks zgrada Fakulteta smješten je u blizini Sveučilišnog kampusa.

Jedno vrijeme su pri Medicinskom fakultetu Split održavani i stručni zdravstveni studiji, koji su se 2011. godine odvojili u posebni dio Sveučilišta u Splitu, ali još uvijek dijelom ovise o Medicinskom fakultetu Split. Danas u okviru Fakulteta imamo studij Medicine, studij Medicine na engleskom jeziku, studij Dentalne medicine te studij Farmacije koji je u suradnji sa Kemijsko- tehnološkim fakultetom Split. Pri Fakultetu također postoje i aktivno rade 3 doktorska studija. Na Fakultetu djeluju Hrvatski centar za globalno zdravlje, Hrvatski ogranak talijanskoga Cochrane centra i Hrvatski centar za registraciju kliničkih pokusa. Na Fakultetu se nalazi sjedište elektroničkog izdanja međunarodnog časopisa Croatian Medical Journal. Detalji o određenim studijima postoje na mrežnim stranicama našeg fakulteta.

Od studentskih organizacija i odjeljenja na fakultetu trenutno djeluju samo Međunarodna udruga studenata medicine Hrvatska CroMSIC – IFMSA (Croatian Medical Student’s International Committee – International Federation of Medical Students’ Associations) i Studentski Zbor koji je kao takav studentsko izborno predstavničko tijelo koje štiti interese studenata, sudjeluje u odlučivanju u tijelima visokog učilišta i predstavlja studente u sustavu visokog obrazovanja te organizira i sudjeluje u raznim aktivnostima.

www.mefst.hr

Medicinski fakultet u Osijeku

Medicinski fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku najmlađi je medicinski fakultet u Hrvatskoj. Premda osnovan 1998. godine, tradicija studiranja medicine u Osijeku traje od 1979. godine, kada je u Osijeku pokrenut dislocirani studij medicine Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Medicinski fakultet Osijek je jedna od 18 znanstveno-nastavnih sastavnica Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku te uz Fakultet dentalne medicine i zdravstva jedini fakultet iz znanstvenog područja Biomedicine i zdravstva u sastavu Sveučilišta te je jedini takav fakultet na području Slavonije i Baranje.

Na Medicinskom fakultetu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku trenutačno se izvodi jedanaest studijskih programa koji su usklađeni s reformom visokog obrazovanja prepoznatljivom kao Bolonjski proces.

To su:

Sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski studij medicine

Preddiplomski sveučilišni studij medicinsko laboratorijska dijagnostika

Diplomski sveučilišni studij medicinsko laboratorijska dijagnostika

Poslijediplomski doktorski studij Biomedicina i zdravstvo

Poslijediplomski specijalistički studij: Klinička epidemiologija

Poslijediplomski specijalistički studij: Ultrazvuk u kliničkoj medicini: smjer Kardiologija

Poslijediplomski specijalistički studij: Anesteziologija, reanimatologija i intenzivna medicina

Poslijediplomski specijalistički studij: Opća interna medicina

Poslijediplomski specijalistički studij: Oftalmologija i optometrija

Poslijediplomski specijalistički studij: Psihijatrija

Poslijediplomski specijalistički studij: Neurologija

Osim samog studija, Medicinski fakultet u Osijeku daje studentima mogućnost da se bave raznim aktivnostima. Aktivne su sekcije i klubovi koje potiču studente da se uključe u proces stvaranja znanstvenog rada, njeguju sportski duh i sl. (SenzOS, SPORT MEFOS) Također, studenti imaju mogućnost učlaniti se u jednu od studentskih udruga (CroMSIC, EMSA, CMLDSA).

Udruga CroMSIC broji najviše članova te doprinosi fakultetu s najvećim brojem projekata. Ni studenti umjetničkog duha nisu zapostavljeni te se mogu uključiti pjevačkom zboru ili s nekom drugom glazbenom točkom nastupiti na tradicionalnom humanitarnom koncertu.

www.mefos.unios.hr

fade
css.php