Svjetska zdravstvena organizacija definira javno zdravstvo kao znanost i umijeće koje obuhvaća sve organizirane mjere (bilo javne ili privatne) usmjerene preveniranju bolesti, promicanju zdravlja i prolongaciji i poboljšanju kvalitete života u populaciji kao jednoj cjelini.

Odbor čije je ciljano područje rada adekvatna edukacija studenata medicinskih fakulteta.

Vizija SCORA-e je da svaki čovjek ravnopravno bude ohrabren u prakticiranju svojih seksualnih i reproduktivnih prava, u svijetu bez stigme i diskriminacije

Cilj probuditi svijest studenata, mladih liječnika i opće populacije o destigmatiziranju različitih društvenih skupina

Odbor aktivan je u preko 65 država, i nudi preko 2400 studenata priliku da sudjeluju u jednom od 3000 znanstvenih projekata uključenih u program.

Svake godine oko 13.000 studenata iz više od 90 zemalja putuje diljem svijeta kako bi otkrili nove zdravstvene sustave, nove kulture i poboljšali svoje razumijevanje globalnog zdravlja i međukulturne suradnje.

Croatian Medical Students’ International Committee je nevladina i neprofitna udruga studenata medicine u Republici Hrvatskoj. Od 1992. godine je jedna od 130 punopravnih članica IFMSA – Međunarodne federacije udruga studenata medicine koja broji preko milijun članova širom svijeta.

Ciljevi udruge su:

  • promicanje humanih ideja, etičkih načela i ljudskih prava, te doprinos obrazovanju studenata medicine;
  • populariziranje svih oblika zdravstvenog odgoja i obrazovanja šire populacije;
  • dodatna edukacija studenata medicine kroz međunarodnu razmjenu studenata medicine, te
  • obavljanje ostalih dopuštenih djelatnosti potrebnih za ostvarenje ciljeva Udruge, u prvom redu iz oblasti zdravstvene zaštite ljudi.

Projekti

Kontaktirajte nas

PRATITE CROMSIC OSIJEK

PRATITE CROMSIC RIJEKU

PRATITE CROMSIC SPLIT

PRATITE CROMSIC ZAGREB