CroMSIC – Croatian Medical Students’ International Committee je nevladina i neprofitna udruga studenata medicine u Republici Hrvatskoj. Od 1992. godine je jedna od 130 punopravnih članica IFMSA – Međunarodne federacije udruga studenata medicine koja broji preko milijun članova širom svijeta.

Ciljevi udruge su:

  • promicanje humanih ideja, etičkih načela i ljudskih prava, te doprinos obrazovanju studenata medicine;
  • populariziranje svih oblika zdravstvenog odgoja i obrazovanja šire populacije;
  • dodatna edukacija studenata medicine kroz međunarodnu razmjenu studenata medicine, te
  • obavljanje ostalih dopuštenih djelatnosti potrebnih za ostvarenje ciljeva Udruge, u prvom redu iz oblasti zdravstvene zaštite ljudi.

U svrhu lakšeg rada, Udruga je podijeljena u 6 odbora, gdje svaki od njih ima određeni cilj kojeg studenti nastoje ostvariti svojim radom, a sa zajedničkim ciljem više razine zdravstvene zaštite ljudi:

  • Stalni odbor za znanstvene razmjene (Standing Committee on Research Exchange, SCORE)
  • Stalni odbor za profesionalne razmjene (Standing Committee on Professional Exchange, SCOPE)
  • Stalni odbor za javno zdravstvo (Standing Committee on Public Health, SCOPH)
  • Stalni odbor za ljudska prava i mir (Standing Committee on Human Rights and Peace, SCORP)
  • Stalni odbor za spolno i reproduktivno zdravlje i prava uključujući HIV i AIDS (Standing Committee on Sexual & Reproductive Health and Rights including HIV & AIDS, SCORA)
  • Stalni odbor za medicinsku edukaciju (Standing Committee on Medical Education, SCOME)

 

Učenje i stjecanje kvalitativnih i kvantitativnih spoznaja u okviru kontinuiranog i permanentnog obrazovanja je vrlo bitno u svim oblastima, a posebno u oblasti medicine, jer ono stvara osnovu za zdravog pojedinca i društvenu zajednicu koja će donijeti napredak i pojedincu i društvu u cjelini.

Jako je bitno, u suštini i najvažnije, da nam ono što učimo čini i veliko zadovoljstvo i izazov, a sve s ciljem pomoći pojedincu i društvu u cjelini. U skladu s tim je i djelovanje i rad navedenih Odbora CroMSIC-a. On je vidljiv iz navedenog, u prevenciji i edukaciji pučanstva i studenata medicine o javno-zdravstvenoj problematici koja uveliko doprinosi unapređenju zdravlja, a time i zdravog društva.

Ostvarujemo i odličnu suradnju sa institucijama izvan medicinskih fakulteta i zdravstva: gradovima, županijama, ustanovama, organizacijama, raznim udrugama i društvima na razini države, kao i na lokalnim razinama.

Iako je rad CroMSIC-a podijeljen u šest odbora, svi se oni međusobno isprepliću, tako da svi studenti dolaze do potrebnih znanja i iskustava u struci, organizaciji, korespodenciji i stvaranju kvalitetnih međuljudskih odnosa, što je dobra i kvalitetna podloga za budući rad u našoj, medicinskoj, profesiji. Istina, rad u CroMSIC-u zahtijeva bitna odricanja, kada je riječ o slobodnom vremenu i stresnim situacijama, no sve se isplati i oplemeni nas kad se u praksi potvrdi naš rad i naše spoznaje.

Zato je volja i želja studenata medicine koji su uključeni u CroMSIC što više se educirati i u zemlji i u inozemstvu i ta znanja prenositi društvenoj zajednici od jedinica lokalne samouprave do državne razine, pa i u inozemstvu. To daje poticaj za daljnje izazove.

Iz tih razloga se vidici i dosezi članova CroMSIC-a obogaćuju kroz razmjenu iskustava i spoznaja: dva puta godišnje na General Assembly – Međunarodnoj godišnjoj skupštini IFMSA u jednoj od 130 zemalja članica, jednom godišnje na Skupštini europske regije IFMSA (IFMSA European Regional Meeting, EuRegMe) te na brojnim manjim događajima koji pobliže obrađuju teme od interesa za pojedine Odbore.