Medicinski fakultet u Osijeku

Medicinski fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku najmlađi je medicinski fakultet u Hrvatskoj. Premda osnovan 1998. godine, tradicija studiranja medicine u Osijeku traje od 1979. godine, kada je u Osijeku pokrenut dislocirani studij medicine Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Medicinski fakultet Osijek je jedna od 18 znanstveno-nastavnih sastavnica Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku te uz Fakultet dentalne medicine i zdravstva jedini fakultet iz znanstvenog područja Biomedicine i zdravstva u sastavu Sveučilišta te je jedini takav fakultet na području Slavonije i Baranje.

Na Medicinskom fakultetu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku trenutačno se izvodi jedanaest studijskih programa koji su usklađeni s reformom visokog obrazovanja prepoznatljivom kao Bolonjski proces.

To su:

Sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski studij medicine

Preddiplomski sveučilišni studij medicinsko laboratorijska dijagnostika

Diplomski sveučilišni studij medicinsko laboratorijska dijagnostika

Poslijediplomski doktorski studij Biomedicina i zdravstvo

Poslijediplomski specijalistički studij: Klinička epidemiologija

Poslijediplomski specijalistički studij: Ultrazvuk u kliničkoj medicini: smjer Kardiologija

Poslijediplomski specijalistički studij: Anesteziologija, reanimatologija i intenzivna medicina

Poslijediplomski specijalistički studij: Opća interna medicina

Poslijediplomski specijalistički studij: Oftalmologija i optometrija

Poslijediplomski specijalistički studij: Psihijatrija

Poslijediplomski specijalistički studij: Neurologija

Osim samog studija, Medicinski fakultet u Osijeku daje studentima mogućnost da se bave raznim aktivnostima. Aktivne su sekcije i klubovi koje potiču studente da se uključe u proces stvaranja znanstvenog rada, njeguju sportski duh i sl. (SenzOS, SPORT MEFOS) Također, studenti imaju mogućnost učlaniti se u jednu od studentskih udruga (CroMSIC, EMSA, CMLDSA).

Udruga CroMSIC broji najviše članova te doprinosi fakultetu s najvećim brojem projekata. Ni studenti umjetničkog duha nisu zapostavljeni te se mogu uključiti pjevačkom zboru ili s nekom drugom glazbenom točkom nastupiti na tradicionalnom humanitarnom koncertu.

www.mefos.unios.hr