Medicinski fakultet u Rijeci

Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci osnovan je 1955. godine te je najstarija i najveća sastavnica Sveučilišta u Rijeci. Nalazi se u samom centru grada, u zgradi koju su još početkom 20. stoljeća sagradili braća Antonio i Constantino Branchetta.

Na Medicinskom fakultetu u Rijeci organizirana su četiri sveučilišna studija. Uz studij medicine, to su studij sanitarnog inženjerstva, farmacije i kemijsko laboratorijske dijagnostike. Osim toga, u bliskoj smo suradnji s Fakultetom zdravstvenih studija i Fakultetom dentalne medicine, u sklopu kojih su mnogi studiji za zdravstvene radnike s kojima ćemo i mi kao liječnici u budućnosti surađivati.

Studenti našeg fakulteta mogu se uključiti u rad nekoliko udruga. Osim najveće – CroMSIC, tu su i FOSS i SOSS, a aktivan je i Studentski zbor, AXIS pjevački zbor, studentska sekcija Medicine Fluminensis i drugi. Naš fakultet pun je proaktivnih studenata i pristupačnog osoblja te smo okrenuti ka što većoj kvaliteti studiranja i studentskog života, uključujući prilike za volontiranje, istraživački rad i dodatnu praksu, ali i zabavu.

Medicinski fakultet u Rijeci odlična je obrazovna ustanova, ali i centar ugodnog studentskog života te smo zato ponosni što udomljuje riječku CroMSIC podružnicu!

www.medri.uniri.hr