Odbor za ljudska prava i mir (eng. Standing Committee on Human Right and Peace – SCORP)

dio je Međunarodne udruge studenata medicine (International federation of Medical Student’s Associations – IFMSA)  kojemu je cilj probuditi svijest studenata, mladih liječnika i opće populacije o destigmatiziranju različitih društvenih skupina. Opća Deklaracija o ljudskim pravima usvojena je i proglašena na Općoj skupštini Ujedinjenih naroda, 10. prosinca 1948. godine. U prvom članku deklaracije piše: “Sva ljudska bića rađaju se slobodna i jednaka u dostojanstvu i pravima. Ona su obdarena razumom i sviješću pa jedna prema drugima trebaju postupati u duhu bratstva”. Studenti medicine i liječnici često vole reći “Ja ću biti doktor“, ali još češće zaboravljaju svoju svetu dužnost, poštovanje medicine i odanost pacijentu.

Izgovarajući Hipokratovu zakletvu svaki se liječnik zakleo na sljedeće “…U vršenju dužnosti prema bolesniku neće na mene utjecati nikakvi obziri vjere, nacionalnosti, rase, političke ili klasne pripadnosti. Apsolutno ću poštovati ljudski život od samog začetka. Niti pod prijetnjom neću dopustiti da se iskoriste moja medicinska znanja suprotno zakonima humanosti. Ovo obećajem svečano, slobodno, pozivajući se na svoju čast.” Unatoč izrečenoj zakletvi liječnici ponekad zaborave na svoju dužnosti, na obećanje da će sve ljude smatrati sebi ravnima i odnositi se prema njima s poštovanjem.

Cilj SCORP-a jest omogućiti studentima medicine da shvate važnost eliminacije predrasuda i stereotipa te da nauče kako se boriti protiv istih.

Aktivnosti SCORP-a u Hrvatskoj su brojne. Organiziramo humanitarne događaje, održavamo debate na temu narušavanja ljudskih prava i posjećujemo sirotišta, domove za mlade, staračke domove, zatvore i centre za osobe s posebnim potrebama. Svoje ciljeve provodimo i  kroz jednodnevne radionice i predavanja, ali i višednevne kongrese s međunarodnim sudjelovanjem.

Posebno treba istaknuti međunarodne kongrese koji se bave tematikom ljudskih prava i organiziraju u sve 4 podružnice. Bavimo se pitanjima mentaloga zdravlja, pravima LGBT populacije, položajem žene u medicini, pravima liječnika i pacijenata te generalno inkluzijom svih diskriminiranih skupina našega društva.

Isto tako, humanitarnim glazbenim koncertom ujedinjujemo studente medicine, potičemo ih da surađuju i na kraju da svojom upornošću i predivnom glazbom pokažu ljubav prema drugom čovjeku. Cilj nam je povezati različitosti i pokazati da i različiti ljudi mogu biti jednaki i zajedničkim snagama mogu pomoći osobi kojoj je pomoć neizmjerno potrebna. Provodeći navedene projekte dobivamo zdravije i tolerantnije društvo, postižemo da liječnici pobjede svoje predrasude i postanu kvalitetniji profesionalci odnoseći se ravnopravno prema pacijentu s punim poštovanjem.

Obilježavamo i Međunarodni dan tolerancije (19. studenog), Svjetski dan osoba s Down sindromom i Međunarodni dan za eliminaciju rasne diskriminacije (21. ožujka), Međunarodni dan žena (8. ožujka). Bavimo se i  pravima djece s invaliditetom i mentalnim poteškoćama, posjećujemo bolesnu djecu u bolnici i darujemo im igračke, organiziramo radionice za rad s gluhim i slijepim pacijentima,i vrlo popularan, tečaj samoobrane. Treba istaknuti obilježavanje Međunarodnoga dana ljudskih prava (10. prosinca) gdje studente medicine upoznajemo educiramo kako da se bore s vlastitim predrasudama i započinjemo neophodnu raspravu na temu diskriminacije.  

Kristina Štajdohar, NORP

Zatvori izbornik