Projekt MRAK

Kampanju „Budi mRAK“ CroMSIC provodi po cijeloj Hrvatskoj, na način da kroz zabavne i interaktivne radionice educiramo mlade o preventivnim mjerama protiv 6 vrsta raka koje uzrokuje HPV virus u skladu s najnovijim znanstvenim informacijama. Do sada smo educirali preko 2500 srednjoškolaca u 4 hrvatska grada – Zagrebu, Rijeci, Osijeku i Splitu. U sklopu projekta izrađen je i Newsletter koji je dostupan na CroMSIC stranicama te poslan u srednje škole.