U razdoblju od 2003. godine do 2012. posredstvom Međunarodne udruge studenata medicine Hrvatska – CroMSIC na studentsku razmjenu u inozemstvo je otišlo 1694 hrvatskih studenata medicine – 1453 kroz program profesionalnih razmjena (SCOPE), a 241 kroz program znanstvenih razmjena (SCORE).

Na temelju bilateralnih i unilateralnih ugovora za razmjene, četiri hrvatska medicinska fakulteta ugostila su ukupno 2004 studenata iz svijeta – 1711 na profesionalnoj razmjeni (SCOPE), a 293 na znanstvenoj razmjeni (SCORE).

Broj razmjena koje smo ostvarili s pojedinim državama prikazani su u tablici.

Država Profesionalne razmjene (odlazne / dolazne) Znanstvene razmjene (odlazne / dolazne)
Armenija 3 / 8 0 / 1
Australija 1 / 0 0 / 0
Austrija 13 / 12 2 / 2
Bahrein 0 / 0 0 / 1
Belgija 4 / 5 1 / 1
Bolivija 3 / 2 0 / 0
Bosna i Hercegovina 3 / 4 0 / 0
Brazil 70 / 62 14 / 12
Bugarska 23 / 28 4 / 5
Crna Gora 2 / 5 0 / 0
Češka 47 / 46 6 / 6
Čile 15 / 14 3 / 1
Danska 7 / 4 1 / 1
Egipat 31 / 34 15 / 17
Ekvador 2 / 1 0 / 0
Estonija 24 / 25 2 / 1
Finska 37 / 38 1 / 1
Francuska 96 / 92 2 / 3
Gana 18 / 9 0 / 0
Grčka 31 / 27 4 / 4
Grenada 1 / 0 0 / 0
Indija 2 / 8 0 / 0
Indonezija 26 / 28 0 / 0
Iran 0 / 0 1 / 2
Island 3 / 1 0 / 0
Italija 127 / 126 16 / 18
Izrael 13 / 13 0 / 0
Jamajka 3 / 3 0 / 0
Japan 17 / 19 5 / 4
Jordan 1 / 1 0 / 0
Kanada 9 / 42 7 / 10
Kenija 0 / 1 0 / 0
Kina (Hong Kong) 0 / 2 0 / 0
Kolumbija 1 / 1 0 / 0
Koreja 0 / 1 0 / 0
Kuvajt 2 / 0 0 / 0
Latvija 11 / 13 0 / 0
Libanon 37 / 44 6 / 8
Litva 26 / 29 1 / 1
Mađarska 34 / 30 1 / 0
Makedonija 34 / 40 5 / 6
Malta 25 / 21 1 / 1
Maroko 10 / 10 1 / 1
Meksiko 65 / 55 6 / 4
Nigerija 0 / 2 0 / 0
Nizozemska 17 / 17 4 / 4
Norveška 3 / 2 0 / 0
Njemačka 49 / 40 4 / 4
Oman 1 / 1 0 / 0
Palestina 0 / 12 0 / 0
Panama 2 / 1 0 / 0
Peru 0 / 0 0 / 0
Poljska 71 / 68 13 / 13
Portugal 93 / 104 26 / 26
Rumunjska 11 / 49 10 / 19
Rusija 46 / 154 5 / 37
SAD 1 / 5 0 / 1
Salvador 2 / 3 0 / 0
Slovačka 36 / 56 9 / 6
Slovenija 17 / 16 0 / 0
Srbija 8 / 6 1 / 1
Sudan 1 / 4 0 / 0
Španjolska 120 / 107 28 / 30
Švedska 16 / 16 2 / 1
Švicarska 8 / 8 0 / 0
Tajland 15 / 12 5 / 5
Tajvan 1 / 2 8 / 9
Tunis 10 / 26 5 / 9
Turska 39 / 65 15 / 16
Ujedinjeno Kraljevstvo 19 / 21 1 / 1
Ukrajina 0 / 8 0 / 0