Međunarodna udruga studenata medicine Hrvatska – CroMSIC djeluje u na sva četiri medicinska fakulteta u Hrvatskoj, dok se službeno sjedište cijele udruge nalazi u Rijeci:

CroMSIC Zagreb
Sveučilište u Zagrebu
Medicinski fakultet
Šalata 3
HR-10000 Zagreb
CroMSIC Rijeka
Sveučilište u Rijeci
Medicinski fakultet
Braće Branchetta 20
HR-51000 Rijeka
CroMSIC Split
Sveučilište u Splitu
Medicinski fakultet
Šoltanska 2
HR-21000 Split
CroMSIC Osijek
Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku
Medicinski fakultet
Josipa Huttlera 4
HR-31000 Osijek