Svjetska zdravstvena organizacija definira javno zdravstvo kao znanost i umijeće koje obuhvaća sve organizirane mjere (bilo javne ili privatne) usmjerene preveniranju bolesti, promicanju zdravlja i prolongaciji i poboljšanju kvalitete života u populaciji kao jednoj cjelini.

Odbor za javno zdravstvo (eng. Standing Committee on Public Health – SCOPH)

dio je IFMSA – najveće i najstarije studentske udruge, te je počeo s radom 1952. kao Odbor za studentsko zdravlje, širenjem obujma aktivnosti 1963. postao je Odbor za zdravlje da bi u konačnici 1983. bio preimenovan u Odbor za javno zdravstvo. Cilj je odbora emancipirati studente medicine i stvoriti buduće javnozdravstvene stručnjake i lidere, kao i općenito podići svijest studenata, ali i opće populacije o važnosti i načinima prevencije bolesti te samo provođenje te iste prevencije. To se postiže lokalnim, nacionalnim i internacionalnim projektima.

Akcijama, kampanjama i projektima borimo se s glavnim javnozdravstvenim problemima na području Hrvatske, a od njih ističemo: hipertenziju, dijabetes, tumori, zdravstvena needuciranost stanovništva, nejednaka dostupnost zdravstvene skrbi u svim dijelovima Hrvatske, manjak interesa zdravstvenih djelatnika za radom u ruralnim sredinama, antivakcinacijski pokret, antimikrobna rezistencija, nedostatak stručnjaka i ideja u javnom zdravstvu, zanemarenost rijetkih bolesti.

Neki od nacionalnih projekata jesu:

  • mRAK – čiji je cilj osvješćivanje društva o sedam čestih i preventabilnih tumora  – testisa i prostate u muškaraca, dojke i vrata maternice u žena, debelog crijeva, pluća i kože. Dosada se provodio isključivo kao edukacija u srednjim školama četiriju najvećih gradova u Hrvatskoj, a planira se provođenje u školama izvan gradova pa čak i izlazak iz okvira škola. Tako bi se edukacije držale u domovima, firmama, medijskim kućama i drugdje gdje bude potrebno, a s obzirom na prevalenciju i smrtnost od tumora u svim je sferama našeg društva potrebno.
  • Ruralno zdravlje projekt je koji odvodi studente van okvira urbanog grada i svemoćne bolnice. U sredinu gdje ljudi nisu navikli na lako dostupnu zdravstvenu zaštitu zbog čega im je rjeđe i pružana. Projekt je ovo s velikom perspektivom koji u središte stavlja ljude koji dosada nikad u središtu nisu bili, a također se studente upoznaje s sredinama o kojima inače ne misle u nadi da će ih se više odlučiti za trajni ili privremeni rad u njima nakon što diplomiraju. Postoji i veliki potencijala multidisciplinske suradnje koji je dosada već bio ostvaren u Daruvaru gdje već dugi niz godina odlazimo uz potporu udruge Impress.
  • Hipertenzija i World Diabetes Day osvrću se na dva od četiri najveća rizična faktora nastanka bolesti prema SZO. Druga dva su pušenje i alkohol. Projekt se provodi svim gradovima osvješćivanjem stanovništva, nasumičnim mjerenjima tlaka i šećera na javnim mjestima i poticanje načina prevencije i kontrole navedenih bolesti.
  • Rijetke bolesti je projekt kojim se naglasak stavlja na vrlo okrutne, a često zanemarene bolesti, gdje se pažnja pokušava skrenuti i na njih, a to se čini javnim kampanjama preko medija i društvenih mreža, raspravama i predavanjima, filmskim projekcijama i sl. Ogroman je doprinos dala i Linija za rijetke bolesti.
  • Mentalno zdravlje jedan je od najvećih projekata CroMSIC-a, a provodi se u Zagrebu. Sastoji se od predavanja, seminara i treninga za edukatore koji dobivaju svoju grupu srednjoškolaca s kojom jedanput tjedno sljedećih sedam tjedana održavaju radionice koje se povezuju jedna na drugu, a cilj im je podizanje samopoštovanja i prevencija duševnih poteškoća, tzv. mentalna higijena.

Postoje i mnogi drugi projekti koji se provode na lokalnoj razini poput obilježavanja Nacionalnog dana darivanja organa, obilježavanja Dana zdravlja, organiziranje MedCaffeea, bolnice za medvjediće…

Josip Antić, NPO