Neki od nacionalnih projekata jesu:

  • mRAK čiji je cilj osvješćivanje društva o sedam čestih i preventabilnih tumora  – testisa i prostate u muškaraca, dojke i vrata maternice u žena, debelog crijeva, pluća i kože. Dosada se provodio isključivo kao edukacija u srednjim školama četiriju najvećih gradova u Hrvatskoj, a planira se provođenje u školama izvan gradova pa čak i izlazak iz okvira škola. Tako bi se edukacije držale u domovima, firmama, medijskim kućama i drugdje gdje bude potrebno, a s obzirom na prevalenciju i smrtnost od tumora u svim je sferama našeg društva potrebno.
  • Ruralno zdravlje projekt je koji odvodi studente van okvira urbanog grada i svemoćne bolnice. U sredinu gdje ljudi nisu navikli na lako dostupnu zdravstvenu zaštitu zbog čega im je rjeđe i pružana. Projekt je ovo s velikom perspektivom koji u središte stavlja ljude koji dosada nikad u središtu nisu bili, a također se studente upoznaje s sredinama o kojima inače ne misle u nadi da će ih se više odlučiti za trajni ili privremeni rad u njima nakon što diplomiraju. Postoji i veliki potencijala multidisciplinske suradnje koji je dosada već bio ostvaren u Daruvaru gdje već dugi niz godina odlazimo uz potporu udruge Impress.
  • Hipertenzija i World Diabetes Day osvrću se na dva od četiri najveća rizična faktora nastanka bolesti prema SZO. Druga dva su pušenje i alkohol. Projekt se provodi svim gradovima osvješćivanjem stanovništva, nasumičnim mjerenjima tlaka i šećera na javnim mjestima i poticanje načina prevencije i kontrole navedenih bolesti.
  • Rijetke bolesti je projekt kojim se naglasak stavlja na vrlo okrutne, a često zanemarene bolesti, gdje se pažnja pokušava skrenuti i na njih, a to se čini javnim kampanjama preko medija i društvenih mreža, raspravama i predavanjima, filmskim projekcijama i sl. Ogroman je doprinos dala i Linija za rijetke bolesti.
  • Mentalno zdravlje jedan je od najvećih projekata CroMSIC-a, a provodi se u Zagrebu. Sastoji se od predavanja, seminara i treninga za edukatore koji dobivaju svoju grupu srednjoškolaca s kojom jedanput tjedno sljedećih sedam tjedana održavaju radionice koje se povezuju jedna na drugu, a cilj im je podizanje samopoštovanja i prevencija duševnih poteškoća, tzv. mentalna higijena.

Postoje i mnogi drugi projekti koji se provode na lokalnoj razini poput obilježavanja Nacionalnog dana darivanja organa, obilježavanja Dana zdravlja, organiziranje MedCaffeea, bolnice za medvjediće…