Odbor za medicinsku edukaciju (eng. Standing Committee on Medical Education – SCOME) je CroMSIC-ov odbor čije je ciljano područje rada adekvatna edukacija studenata medicinskih fakulteta. Pa zar studentima medicine nije puno i previše 6 godina medicinskog studija? Koja sad dodatna edukacija? Možda okolini, neupoznatoj s načinom učenja studenata medicine u RH, novopečeni doktori medicine izgledaju sigurni i spremni preuzeti odgovornost za nečiji život. Međutim, svakom studentu medicine je i više nego jasno da ga je 6 mukotrpnih godina oboružalo teoretskim znanjem, ali ono praktično , ono bitno znanje – to kaska koracima unatrag.

I have a dream (by SCOME tim) – a to je da diploma u rukama doktora medicine dobije puno značenje. Da to ne budu samo slova na papiru, nego garancija spremnosti i sposbnosti, mogućnosti primjene vještina koje su u određenim trenucima ključne u spašavanju nečijeg života.

Dobiti diplomu doktora medicine bez da ste ikad izvadili krv, spojili infuziju ili dali intramuskularnu injekciju? Laicima zvuči nemoguće, no veliki broj studenata može na kraju završenog studija mahati diplomom u ruci, bez da je ikad usvojio navedene vještine.

Što nam je cilj? Prije sve educirati studente medicine o vještinama koje će biti neizostavni dio njihovog budućeg rada. Nebitno hoće li oni postati kirurzi, internisti, mikrobiolozi ili epidemiolozi, ali obrazovali su se da čovjeku znaju u hitnoći pomoći. U tome im želimo pomoći.

Kako? Bezbroj radionica od šivanja i obrade kirurške rane, postavljanja zavoja, korištenja defibrilatora, reanimacije do kateterizacije, davanja injekcija, spajanja infuzija. Sve te, i mnoge druge radionice educiraju studente o pravilnoj izvedbi kliničkih vještina.

Još nešto? Predavanja iskusnijih kolega o hitnim stanjima, radionice učenja i ponavljanja EKG zapisa, radionice acidobaznog statusa, medicinski kvizovi dodatni su materijali kojima nastojimo studente izvesti u pravom svjetlu doktora medicine.

Step by step, ali svaka promjena je značajna. Kad je vizija plemenita, nema te prepreke koja bi je mogla ugušiti.

 

Marija Vrdoljak, NOME