Projekt „Promicanje mentalnog zdravlja – Pogled u sebe“ je pokrenula Međunarodna udruga studenata medicine CroMSIC. Projekt se uspješno provodi u Zagrebu od 2015.godine zajedno u suradnji s Domom zdravlja Zagreb zapad i Gradskim uredom za zdravstvo Grada.
Cilj ovog javnozdravstveno-edukativnog projekta je podizanje svijesti o važnosti mentalnog zdravlja među mladima. Mentalno zdravlje mladih prepoznato je kao jedno od odrednica Svjetske zdravstvene organizacije na koje treba staviti poseban naglasak. Smatramo da upravo mi kao mladi studenti možemo našim iskustvom, trudom, entuzijazmom te aktivnim radom doprinijeti poboljšanju edukacije o mentalnom zdravlju mladih, podizanju svijesti i smanjenju stigme te na taj način unaprijediti mentalno zdravlja mladih i pozitivno utjecati na njihov razvoj i odrastanje.

U sklopu projekta provodimo više aktivnosti:

Edukacija studenata koji će postati vršnjački edukatori

Studenti prolaze dvodnevnu edukaciju na kojoj dobivaju znanja i vještine potrebna za vođenje radionica u školama. Na edukaciji prolaze kroz teorijska i praktična znanja o vršnjačkoj edukaciji, prezentacijskim vještinama, o odlikama dobrog mentalnog zdravlja te najčešćim problemima vezanima uz mentalno zdravlje među mladima, također dobivaju i teorijska znanja o odlikama razdoblja adolescencije i karakteristika mladog čovjeka u tom razdoblju.

Edukacija učenika srednjih škola

Prethodno educirani studenti – vršnjački edukatori provode ciklus od osam međusobno povezanih radionica u trećim razredima srednjih škola. Učenici se kroz radionice upoznaju s raznim vještinama jačanja vlastitog mentalnog zdravlja i brige o mentalnoj higijeni. Radionice u svakom razredu provodi uvijek isti par edukatora kako bi se postiglo povjerenje i povezanost između učenika i studenta.

Cilj radionica je:

  • Podići svijest među učenicima srednjih škola o mentalnom zdravlju
  • Educirati učenike srednjih škola kako prepoznati kod sebe i drugih probleme vezane uz mentalno zdravlje te kome se obratiti za pomoć
  • Educirati učenike kako analizirati vlastite emocije, potrebe, navike, odnose i mehanizme nošenja sa stresom i raznoraznim izazovima adolescencije te im pomoći u razvijanju zdravih navika, mehanizama i ponašanja, koji vode ispravnom samoprihvaćanju, razvijanju kvalitetnih odnosa i ljubavi prema samom sebi te manjoj mogućnosti razvoja poremećaja.
  • Senzibilizirati učenike o začaranom krugu etiketiranja, stigmatizacije i nasilnog ponašanja, kako bi znali na vrijeme prepoznati i spriječiti takvo ponašanje
  • Osvijestiti učenike o važnosti izgradnje vlastitih interesa i odgovornog ponašanja te donošenja ispravnih odluka kako bi se pravilno usmjeravali u profesionalnoj karijeri koja ih čeka po završetku obrazovanja 

 

Simpozij „Mladi i mentalno zdravlje: Slušam te“

Svake godine se održava i Simpozij „Mladi i mentalno zdravlje: Slušam te“. Sam naziv simpozija je upravo došao iz poruke koju želimo poručiti svima: Slušam te. Osluškujemo potrebe naših mladih, ali također i stručnjaka i školskih suradnika. Stoga, svake godine obrađujemo neku specifičnu temu kako bismo pomogli dati odgovore na sva pitanja i probleme s kojima se susrećemo. Prve godine glavna tema je bila suicid, druge godine ljubav i partnerski odnosi, a treće godine izvrsnost i perfekcionizam.

Tjedan mentalnog zdravlja

Obilježavamo Mental Health Awareness Week raznim aktivnostima kojima promoviramo različitu temu svake godine. Time nastojimo educirati i potaknuti širu javnost na proaktivnost i osvijesti važnost brige o vlastitom mentalnom zdravlju.

Podizanje svijesti o poremećajima mentalnog zdravlja među mladima u javnosti

Koristeći medije i društvene mreže nastojimo raznim kampanjama i aktivnostima promicati mentalno zdravlje, smanjiti stigmatizaciju mentalnih oboljenja te potaknuti razgovor među mladima. Tijekom godine organiziramo razna predavanja i radionice za širu populaciju mladih koji se žele više educirati o raznim specifičnim temama.

 

Svaki dio projekta se evaluira i procjenjuje kako bismo dobili povratnu informaciju što i na koji način možemo unaprijediti. Kontinuiranom evaluacijom i poboljšanjem svih aspekata projekta, iz godine u godine sve više rastemo i podižemo projekt na još višu razinu.
Projekt je visoko verificiran i odobren od strane Agencije za odgoj i obrazovanje te Ministarstva znanosti i obrazovanja. Također, za svoju provedbu je dobio i Rektorovu nagradu za društveno koristan rad u akademskoj i široj zajednici, te predstavljen je na Međunarodnoj Generalnoj skupštini IFMSA (International Federation of Medical Students Association) u kolovozu 2016., gdje je ušao među prvih 10 projekata na svijetu te osvojio 2. mjesto.
Na projektu se od početka aktivno radi i na međudisciplinarnoj i međusektorskoj suradnji te su od ove akademske godine u edukacije u srednjim školama uključeni, uz studente Medicinskog fakulteta, i studenti Psihologije, Edukacijsko-Rehabilitacijskog fakulteta – socijalna pedagogija, rehabilitacija i logopedija te Socijalnog rada te na taj način, uz stručnu superviziju od strane Centra za zaštitu mentalnog zdravlja Doma zdravlja Zagreb – Zapad, aktivnije radimo na multidisciplinarnom pristupu temama mentalnog zdravlja i boljoj međusobnoj suradnji budućih stručnjaka koji rade s djecom i mladima. 
Osim toga, posebno smo ponosni da se od ove godine projekt širi i na ostale podružnice u kojima CroMSIC djeluje – Osijek, Rijeka i Split te time projekt dostiže nacionalnu razinu. 

Nisi sam.

Ovdje sam.

Slušam te.


 
Pratite Pogled u sebe na: