Međunarodne razmjene studenata omogućuju studentima medicine jedinstvenu priliku da upoznaju različite kulture i način na koji funkcionira zdravstvo u različitih državama te je od osnutka IFMA udruge bila jedno od njenih bitnijih sastavnica. Program se počeo provoditi 1951 te je tada uključivao malo manje od 500 studenata koji su dobili priliku otputovati u 9 zemalja koje su bile uključene u program razmjena. Godinama se program razvijao i proširivao i u današnje vrijeme svake godine 13 tisuća studenata putuje u preko 90 država po cijelom svijetu koje u uključene u ovaj program. 1991 je program koji je dotada uključivao samo profesionalne razmjene tj. praksu u bolnici, proširen i na sudjelovanje u znanstvenim radovima te su nastave i znanstvene razmjene.

Kako to točno funkcionira?

Svaki student aktivan u udruzi može se prijaviti u program razmjena i otići mjesec dana u izabranu državu. Vodstvo udruge početkom akademske godine potpisuje ugovore koji uključuju ili unilateralnu ili bilateralnu razmjenu. Bilateralni ugovor podrazumijeva da ona država koja pošalje studenta u drugu državu, iz te države mora primiti jednog studenta, dok unilateralni ugovori samo šalju studenta u ugovorenu državu. Nakon što dobije razmjenu, treba uplatiti određen iznos udruzi za organizaciju razmjene. Razmjena traje mjesec dana i dijeli se na profesionalnu i znanstvenu.

Profesionalna razmjena najčešće uključuje rad u bolnici koji najčešće traje 4 tjedna sa 4-6 sati provedenih u bolnici. Student, ovisno o svom predznanju, dobije priliku sudjelovati u pregledima pacijenata ili pomagati pri operacijama. Odabire 4 odjela za koja je zainteresiran, i najčešće je preduvjet da mora imati ocjenu ili barem imati dokaz da je odslušao taj predmet.

Znanstvene razmjene omogućuju studentima sudjelovanje u znanstvenom radu, jer rijetki studenti dobiju priliku za to tijekom medicinskog školovanja.

Država domaćin obvezna je osigurati smještaj i barem jedan obrok dnevno studentima, a studenti domaćini organiziraju društvena događanja ili putovanja po okolnim mjestima. Tijekom godine studenti sudjeluju u akcijama organiziranima od svih odbora IFMSA, za koje dobijaju određen broj bodova, koji ih pri prijavi na razmjene smješta na određeno mjestu na ljestvici svih prijavljenih.

Studenti tijekom razmjene ispunjavaju knjižicu u kojoj je popis stvari koje su trebali naučiti na razmjeni, te im to na njihovom fakultetu vrijedi kao naučena vještina. Najčešće se razmjena ne vrednuje kao predmet niti se za nju dobija ocjena na fakultetu.
Tijekom svih ovi godina postojanja udruge, međunarodne razmjene su se razvijale i poboljšavao se sustav kako bi studenti za što manje novca imali priliku iskusiti nešto zaista posebno, a povratnim informacijama od studenata koji su se vratili s razmjena, dokazana je velika uspješnost i zadovoljstvo razmjenama.