Projekt Prevencija AIDS-a i spolno prenosivih bolesti ”Neznanje šteti zdravlju!” je podjeljen u nekoliko sastavnica kojima je cilj kroz edukaciju podići osnovno medicinsko znanje u populaciji o spolno odgovornom ponašanju, spolno prenosivim bolestima, odnosno načinima njihovog prenošenja I prevencije. Raznovrsnim aktivnostima promoviramo važnosti očuvanja reproduktivnog zdravlja, te djelujemo ispravnim informacijama na loše i neprofilirane stavove mladih ljudi, odnosno promoviramo zdrave životne stilove. Budući da je najučinkovitija metoda borbe protiv spolno prenosivih infekcija koje suvremena medicina poznaje prevencija, sve naše aktivnosti unutar projekta se oslanjaju na edukaciju i skretanje pozornosti na problem navedenih bolesti u suvremenom svijetu!

Glavne aktivnosti našeg odbora, na koje smo iznimno ponosni, su obilježavanje Svjetskog dana borbe protiv AIDS-a te interaktivna predavanja o spolno prenosivim bolestima i spolno odgovornom ponašanju koja održavamo u velikom broju srednjih škola.

Svjetski dan borbe protiv AIDS-a

Glavni događaj našeg odbora je Svjetski dan borbe protiv AIDS-a (eng. World AIDS day, WAD) koji se obilježava 01.12 kada organiziramo razne aktivnosti, uključujući edukativne radionice i pub kvizove na temu spolno prenosivih bolesti sa naglaskom na AIDS, projekciju filma s tematikom diskriminacije i problema oboljelih. Također organiziramo i javne aktivnosti- lijepljenje plakata, oglašavanje u dnevnom tisku, postavljanje štandova na frekventnim lokacijama u gradu gdje dijeljenjem letaka i prezervativa. Zainteresranje prolaznike informiramo o problematici AIDS-a i važnosti prevencije. Svake godine održavaju se karaoke večer  nakon kojih novac prikupljen od prodaje ulaznica doniramo nekoj udruzi koja djeluje u istom području (HuHIV, Hepatos).

 

Interaktivna predavanja 

Interaktivna predavanja o spolno prenosivim bolestima i spolno odgovornom ponašanju kao svoj osnovni cilj imaju kroz edukaciju podići osnovno medicinsko znanje u populaciji o spolno odgovornom ponašanju, spolno prenosivim bolestima, odnosno načinima njihovog prenošenja i prevencije. Studenti Medicinskog fakulteta su izvrsna grupa mladih osoba koji mogu prenijeti svoje znanje o spolnim bolestima u obliku vršnjačke edukacije, u interpersonalnom kontaktu ili obraćanjem većim grupama adolescenata. Prije probira volontera za njih provodimo detaljnu edukaciju o deset najčešćih spolno prenosivih bolesti, što sve spada pod rizična seksualna ponašanja, demostriramo stavljanje prezervativa na plastičnu banana te kako na interesantan način sve navedeno prenijeti. Također se ponosimo činjenicom da su naši studenti prošli dodatni vid edukacije kroz brojne stručne radionice – te prolaze kroz internu evaluaciju u više stupnjeva. Za sobom imamo niz iskustava u ovakvom vidu edukacije adolescenata u proteklih nekoliko godina, te niz vladinih i nevladinih institucija, te organizacija koje su nas podupirale u dosadašnjem radu ili ostvarilo partnerstvo. Studenti prilikom predavanja iznose isključivo znanstveno dokazane činjenice.

 

 

Predavanja se održavaju u velikom broju srednjih škola glavnih gradova (Zagreb, Rijeka, Osijek, Split) te užoj okolice. Nakon predavanja bi studenti su učenicima na raspolaganju za individualno savjetovanje i davanje referenci za zdravstvene službe.

Projekt Prevencija AIDS-a i spolno prenosivih bolesti ”Neznanje šteti zdravlju!” surađuje sa brojnim drugim udrugama koje imaju slične interese, kao što su na primjer HuHIV, Hepatos (Hrvatske udruge liječenih i oboljelih od hepatitisa) , SVE za NJU (udruga žena oboljelih i liječenih od raka).

Neki od drugih projekata su:

  • Ciklus filmova (novi projekt u kojem svaki mjesec gledamo jedan film na temu ljudskih i reproduktivnih prava). Po dolasku na film, studenti dobivaju bodove za razmjenu. Događaj najčešće ima velik odaziv studenata svih godina (70-ak studenata).
  • IDAHOT (Međunarodni dan borbe protiv homofobije i transfobije, 17.05)- obično obilježavamo projekcijom filma LGBT tematike, nakon koje imamo živahne rasprave.
  • Tečaja poroda- jednodnevni tečaj namijenjen za studente viših godina medicine. Tečaj se sastoji od interaktivnog predavanja i radionice poroda sa lutkom. Studenti se prijavljuju putem doodle upitnika, po principu najbržeg.

Zatvori izbornik