CroMSIC je udruga koja okuplja studente svih medicinskih fakulteta u Hrvatskoj. Suradnja među studentima medicine na različitim fakultetima razvija se preko projekata koji se održavaju na nacionalnoj razini, dok su s druge strane neki projekti vezani za određenu podružnicu i lokalnog su karaktera. S obzirom da je Hrvatska zemlja različitosti, kako geografije, tako i ljudi, svaka podružnica ima svoj specifičan karakter.

Četiri podružnice koje djeluju u sklopu četiri medicinska fakulteta u Hrvatskoj nalaze se u Zagrebu, Rijeci, Splitu i Osijeku.