Simpozij o ljudskim pravima


 

Od 2016. godine u sva 4 velika hrvatska grada organiziraju se međunarodni simpoziji o ljudskim pravima. Bavimo se pitanjima mentaloga zdravlja, pravima LGBT populacije, položajem žene u medicini, pravima djece, pravima liječnika i pacijenata te generalno inkluzijom svih diskriminiranih skupina našega društva.

Ovakvim projektom povezujemo svoju udrugu s brojnim drugim udrugama koje se bave problematikom destigmatizacije i uključivanja osoba u zajednicu.

Zajednica koja je prepoznala svoje probleme, na najboljem je putu za njihovo rješavanje i podizanje kvalitete života. Stoga se značenje ovakih simpozija ogleda u obuhvatu različitih struka usmjerenih k jednome cilju – edukaciji i podizanju svijesti o važnosti inkluzije.

Tim interdisciplinarnim pristupom visokih stručnjaka u području psihijatrije, socijalne psihologije, defektologije, psihofarmacije, neuroznanosti, socijalnoga rada i umjetnosti na moderan način pristupamo problemu otvoreno govoreći o položaju diskriminiranih skupina u našem društvu.

Ciljevi:

  • Omogućiti studentima medicine da prošire znanje te steknu iskustvo i samopouzdanje u radu s pacijentima
  • Edukacijom ukloniti stigmu i predrasude ustaljene u našem društvu
  • Pružiti priliku diskriminiranim skupinama da dobiju svoj glas
  • Stvoriti bolju suradnju među studentima
  • Podučiti buduće liječnike kako se odnositi humanije prema pacijentima i kolegama

 

Simpozij je višednevni događaj u kojemu kao aktivni sudionici sudjeluju stručne osobe, ali važnije od svega- studenti.

U nizu predavanja i radionica, studenti i ostali zainteresirani građani sudjeluju u diskusiji i proširuju svoje znanje o određenoj temi. Često anketiramo posjetitelje i upravo na temelju takvih pozitivnih dojmova zaključili smo da je simpozij ovakvoga tipa izuzetno važan i koristan zajednici.

 

Humanitarni koncert studenata medicine


 

Humanitarni koncert Medicinskog fakulteta Osijek održava se već 8 godina za redom i predstavlja jedan od glavnih projekata Odbora za ljudska prava i mir Udruge. Svrha koncerta je prikupljanje novca u humanitarne svrhe. Izvođači na koncertu studenti su medicine koji su prošli formalnu ili neformalnu edukaciju sviranja određenih glazbenih instrumenata ili solističkom/zborskom pjevanju. Pripreme studenata traju mjesecima, a sve s ciljem pomaganja onima kojima je pomoć najpotrebnija.

Program koncerta vrlo je raznolika sadržaja, a sastoji se od solističkih izvedbi na violončelu, flauti, gitari, klaviru, saksofonu, tamburaškog sastava, rock grupa i slično. Posebno se ističe i zbor MEFOS-a čiji nastanak je potaknut upravo idejom o stvaranju prvog Humanitarnog koncerta. Predviđeno trajanje programa jest oko 90 minuta, a prosječno ima 15 točaka.

Ljudi su zainteresirani za  kupuju ulaznice, a sav novac koji je prikupljen na taj način donira se u dobrotvorne svrhe. Veliki odaziv profesora, studenata medicine i ostalih fakulteta te građana daje nam iznimnu sigurnost u kvalitetu i uspješnost projekta.

Pojedince biramo proučavajući aktualne probleme u danom trenutku da bismo bili sigurni da će novac otići u prave ruke, npr. skupljali smo novac za studenticu medicine iz Sarajeva koja je oboljela od leukemije. Jedan koncert bio je za djevojčicu Vanessu Gibić kojoj je dijagnosticiran Wilmsov tumor.

Plan nam je sav prikupljen novac donirati nekoj od udruga koja bi nam se nakon podrobnog informiranja činila najpotrebitijom. Za to smo se odlučili jer svakodnevno na televiziji možemo gledati kako je sve više skupina ljudi socijalno ugroženo i jedina pomoć koju dobiju je pomoć udruge koje iame jedva opstaju.

Osim humanitarnog karaktera projekt ima za cilj i međusobno povezivanje studenata. Upravo zbog toga potičemo suradnju s drugim medicinskim fakultetima diljem Hrvatske i kao gostujuće izvođače pozivamo studente s drugih fakulteta. Projekt pokazuje da studiranje nije samo učenje i da se mogu napraviti velike stvari ako uložimo trud i imamo dobru volju. Studenti imaju priliku pokazati svoje talente, a njihovi kolege mogu uživati u njihovom nastupu i istovremeno pokazati svoju socijalnu osvještenost. Ova akcije potiče studente da vode brigu o ljudima oko sebe, a istovremeno im pokazuje da se pomoć može ostvariti na zanimljiv način.

Humanitarni koncert akcija je koja ujedinjuje puno stvari: pomaganje drugima,međusobnu suradnju te poticanje i prezentiranje vlastitih ideja i talenata. Učimo kako biti bolji ljudi i građani, a to je svakako nešto s čime bismo se trebali susresti za vrijeme studija.

Zatvori izbornik